Sparrausta ja valmennusta

Lyhytterapiaa / Yksittäisen henkilön tuki haastavassa tilanteessa

10 tapaamiskerran lyhytterapiapaketilla yksilö saa työkaluja ja uusia näkökulmia, joiden avulla pääsee haastavien asioiden kanssa eteenpäin nopeasti. Kaikki lähtee tavoiteasetannasta, jota kohti edetään yhdessä. 

1-2h ratkaisukeskeinen esihenkilö- tai työyhteisösparraus

Työyhteisön kuormittavuus, palautumis- ja kommunikaatiohaasteet, ihmisen kohtaaminen, haastavien asioiden esiinnostaminen, varhainen tuki tai henkilöstötutkimuksen purku- ja kehittämistilaisuudet. Tapaaminen aktivoi osallistujia miettimään tavoitetilannetta sekä pohtimaan ratkaisukeskeisesti keinoja sinne pääsemiseksi. 

Valmennukset / työyhteisön kehittämistilaisuudet

Minulta osallistavat ja innostavat valmennukset työyhteisöihin mm. seuraavista aiheista:

Itsensä johtaminen, yksilön, esihenkilön ja organisaation rakenteiden näkökulmat

Palautuminen

Stressin käsittelymenetelmät

Resilienssi

Työhyvinvointi, hyvinvointi, myös prosessien kehittäminen

Jaksaminen, esihenkilöiden oma jaksaminen

Työstä energiaa arkeen

Tunteet työelämässä

Valmennusten kesto sovitaan tarpeen mukaan tunneista jopa päivien mittaiseen prosessiin.