rakkausvalmentaja

Rakkaus on syvä tunne. Parisuhteen rakkaudesta puhuttaessa puhutaan vahvasta tunnesiteestä, yhteydestä ja kiintymyksestä toiseen. Tällöin hyväksyy toisen sellaisena kuin hän on, haluaa pitää toisesta huolta ja jakaa asioita yhdessä. Meillä kaikilla on tarve kokea, että olemme jollekin tärkeitä, arvokkaita ja rakkaita. Romanttisessa rakkaussuhteessa on mahdollisuus saada tuo tarve täytettyä.

LÄSNÄ KOHTAAMISILLE ARKISIN KLO 8 – 9
SOITA 050-3050321
SÄHKÖPOSTI terapia.myllymaa@gmail.com

RAKKAUDEN ASIALLA.

Rakkaudella tarkoitetaan kokemusta siitä, että haluaa viettää tuon ihmisen kanssa elämäni. Parisuhteen alkua värittää ihastuksen huuma ja tahtotila yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Pidempään jatkuessaan rakkaus muuttuu ja mahdollistaa myös yksilöllisen elämän. Rakkaudessa on tärkeää säilyttää minuus, että voi olla me.

Parisuhde on tutustumista toiseen mutta myös itsetutkiskelun paikka. Pitkässä parisuhteessa pääsee puoliso mukaan oman mielen prosessien käsittelyyn. Kun molemmat saavat yksilöinä kasvaa kannattelevassa ilmapiirissä, syntyy tiivis parisuhde.

Olen kulkenut oman puolisoni kanssa yhteistä matkaa parikymmentä vuotta. Avainasemassa parisuhdeonneen on avoin ja turvallinen keskusteluyhteys. Kun omista tunteista uskaltaa viestiä toiselle ja tunteet otetaan hyväksyvästi vastaan, kiintymys syvenee ja puolisoiden välille syntyy keskinäistä luottamusta.

Ensitreffit alttarilla

Parisuhteen ja rakkauden teemat ovat lähellä sydäntäni ja työssäni terapeuttina pääsen tarkastelemaan näitä monesta eri näkökulmasta. MTV3:n Ensitreffit alttarilla -ohjelma kiteyttää monta asiaa ja toteuttaa unelmaani rakkauden etsimisestä ja löymämisestä. Toimin ohjelman vaativassa asiantuntijaroolissa, jossa tutustutaan rakkautta etsiviin ihmisiin, vahvistetaan itsetuntemusta sekä löydetään parisuhdemätsejä.

Niin ohjelmassa kuin tavallisessakin elämässä rakkaus ja parisuhteen syntyminen eivät ole suoraviivaisia. Matkalle osuu monia mutkia, joiden läpikäymisessä olen parien ja yksilöiden tukena. Terapiatyöni keskittyy parisuhteen keskeisiin teemoihin: miten uskaltaudun parisuhteeseen, miten ratkaisemme konflikteja, miten käsittelen aiemman kokemushistoriani esiin nostamia tunteita ja kokemuksia, miten selviämme uskottomuudesta ja milloin on oikea aika erota sekä miten hyvä ero tehdään.

MIELEN VUORISTORADASTA RATKAISUKESKEISEEN TUNTEIDEN KÄSITTELYYN.

Kun jokin elämän osa-alue kuormittaa, on mieli koetuksella. Terapia tarjoaa apua kuormituksen syiden tunnistamiseen ja tunteiden rakentavaan käsittelyyn. Keskustelun auttava voima perustuu vaihdettuihin näkökulmiin, haitallisten ajatusmallien purkamiseen ja mahdollisuuksien löytämiseen. Vaikka olosuhteita ei voisi muuttaa, on omaa mieltä mahdollista johtaa.

Lähestyn työssäni ihmismieltä ratkaisukeskeisesti ja ymmärrettävästi. Yhteisen työskentelymme kautta asiakkaani saavat aina työkaluja sekä tahdonvoimaa oman mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Syntyy oivalluksia ja rikki menneistä paloista kootaan jotain alkuperäistä ehjempää.

On kunnia olla mukana ihmisten elämän taitekohdissa. Olen sydämellä mukana jokaisessa kasvutarinassa tahtoen auttaa ihmistä eteenpäin. Jokainen asiakas on minulle sydämen asia.

MIELETÖN TARINA.

Toimin mielen hyvinvoinnin terapeuttina, luennoitsijana ja valmentajana. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri, ratkaisukeskeisen psykoterapian maisteri ja työnohjaaja. Olen työskennellyt mielen hyvinvoinnin parissa monilla eri kentillä: pariterapeuttina ja ero- ohjaajana, HR-päällikön, HRD:n ja työhyvinvoinnin tehtävissä sekä urheiluvalmentajana.

Aiemmassa työssäni HR-päällikkönä, organisaatiomme YT-neuvotteluissa irtisanottiin 300 ihmistä. Oma työpaikkani säilyi, mutta huomasin, etten halunnut jäädä edistämään organisaatiota. Halusin olla tukena niille ihmisille, jotka irtisanottiin. Se oli alkusysäys matkallani terapeutiksi ja psyykkiseksi valmentajaksi.

Olen hyvin kehollinen ihminen eli tunnen tunteet ja elämän tapahtumat vahvasti kehossa. En ole aina osannut nimetä tunteita tai sitä, miksi tunteen voima kaataa alleen. Nuorempana elin pitkään muiden unelmia, ja omat toiveeni jäivät sivuosaan. Nykyisin tunnistan tarpeeni ja olen itselleni parempi johtaja. Kohdallani rakentavia ovat olleet eheyttävät kokemukset urheiluharrastuksen, työn ja perhe-elämän parissa: minua tuetaan, minä pärjään ja pystyn.

Nykyisessä työssäni terapeuttina ja mielen valmentajana minua motivoi mielen mahdollisuudet. Kun ymmärrämme kokemiamme tunteita sekä tiedostamme omat ajatukset ja meitä kenties estävät uskomukset, voimme rohkaistua johtamaan itseämme kohti halutunlaista tulevaisuutta. Mielen taidot ovat mieletön voimavara hyvään elämään!