Palvelut organisaatioihin

Olen työskennellyt lähes 20 vuotta HR-tehtävissä johtamisen sekä työhyvinvoinnin parissa. Kun organisaatioiden henkilöstö ja johtaminen kohtaavat muutostilanteita, kanssani on turvallista määritellä haluttua uutta suuntaa sekä ratkoa asioita, jotka haastavat tavoitteeseen pääsyä.

JOHTAMINEN.

Esihenkilöt ovat kovan paineen alla organisaatioissa. Moni tekee johtamistyönsä lisäksi asiantuntijatyötä, ja tasapainoilu arjen palapelissä haastaa. Tuen esihenkilöitä ryhmässä tai yksilöllisesti johtamaan työtään siten, että he eivät itse uuvu työn alle. Tarjoamani tuki keskittyy erilaisiin mielen johtamisen työkaluihin, stressin ja paineen hallintaan sekä omien ajatus- ja toimintamallien näkyväksi tekemiseen.

TYÖHYVINVOINTI.

Coachaan työhyvinvointia haastavien tekijöiden käsittelyssä pieniä ryhmiä tai yksilöitä henkilökohtaisesti. Esimerkiksi organisaatioiden muutosneuvottelujen jälkeinen aika kuormittaa monin tavoin työsuhteen säilyttäneitä henkilöitä. Vedän tilaisuuksia, joissa voidaan turvallisesti purkaa tilanteen aiheuttamat tunnereaktiot sekä normalisoida ne. Ohjaan ihmiset suuntaamaan huomionsa asioihin, joihin he voivat muutoksen jälkeen vaikuttaa.

LÄSNÄ UUSILLE ALUILLE ARKISIN KLO 8 – 9
SOITA 050-3050321
SÄHKÖPOSTI terapia.myllymaa@gmail.com

TYÖSKENTELYMETODIT

COACHING

Couchaus on keskeinen esihenkilöiden ja johdon sparrauksen muoto. Siinä noin 5 tapaamisen ajan työstetään yhdessä johtamisen haastavia tilanteita ja löydetään niihin yhdessä ratkaisuja ja toimintamalleja, joita lähdetään kokeilemaan. Tapaan asiakkaitani kasvotusten sekä etänä. Toimin sekä yksilöiden että ryhmien kanssa. Ryhmä-coachingissa koko mieluiten 2 – 10 henkilöä.

VALMENNUS

Valmennan oman työn ja mielen johtamisen taidoissa muutaman tapaamisen koulutuksissa. Koulutuksen painopisteet suunnitellaan aina haluttujen teemojen mukaisesti. Niitä voivat olla oman työn suunnittelu, palautuminen, oman mielen johtaminen, omien tunteiden johtaminen, tunnetaidot tai hyväksymistaidot – kaikkeen
ei voi vaikuttaa.

COACHAAJA

Ohjaan asiakkaitani ratkaisukeskeisesti ja lähestyn ihmismieltä ymmärrettävästi. Asiakkaalle avautuu uusia näkökulmia ja oivalluksia itsestä sekä oman elämän ja organisaation nykytilanteesta. Työskentely lähtee liikkeelle asiakkaan ongelmasta ja etenee nopeasti tavoitteista keskusteluun. Rakennamme tämän päivän valinnoilla toivomaamme tulevaisuutta; kun asiat ovat esim. vuoden kuluttua hyvin, miten ne ovat.

Olennaista on ymmärtää muutoksen tiellä olevia mielen sisäisiä haasteita ja oppia johtamaan niitä. Valmentajana työskennellessäni olen vahvasti läsnä, vaikka sinä asiakkaana löydätkin itse ratkaisusi. Annan paljon työkaluja ja konkreettisia selityksiä ilmiöille, joiden avulla pääset aktiivisesti työstämään työelämän kysymyksiäsi.