Palvelut parisuhteeseen

Rakkauden valmentajana tuen pariskuntia eri vaiheissa avoimen keskusteluyhteyden rakentamisesta kestävän kipinän säilyttämiseen. Akuutin parisuhdekriisin iskiessä on usein hätä, jolloin otan asiakkaan palveluideni pariin ripeästikin, ja tuen aktiivisesti lähes päivittäisillä kontakteilla kriisin akuuttivaiheen yli.

EROTERAPIA.

Eroterapia on muutaman tapaamiskerran sarja, jossa pohditaan, onko ero ainoa vaihtoehto. Prosessin aikana aletaan hyväksyä tulevaa eroa tai huomataan, että vielä löytyy uusia toimintatapoja, joiden kautta suhteella on mahdollisuus kehittyä edelleen. Työskentelyni suorat kysymykset ja vahva tuki prosessin aikana auttavat asiakkaita näkemään, missä he ovat tällä hetkellä sekä määrittelemään sen, minne he ovat menossa. Erilaisten näkemysten turvallinen käsittely ammattilaisen ohjaamana tuo keskusteluihin sanoittamisen helppoutta ja kykyä nostaa vaikeitakin asioita esiin. Osana eroterapiaa voin tavata paria yhdessä ja erikseen. Myös koko perheen kohtaaminen erotilanteessa on tärkeää.

USKOTTOMUUS.

Kun uskottomuus saa kasvot parisuhteessa, on petetyllä tarve päästä nopeasti työstämään asioita sekä ymmärtämään tapahtunutta – miksi meille kävi näin. Uskottomuuden käsittelyssä ei haeta syyllisiä, vaan pyritään löytämään selittäviä tekijöitä uskottomuuden taustalta. Uusi ihmissuhde on toiminut peilinä sellaisille tarpeille, joiden olemassa olosta ei kenties ole ollut aiemmin tietoisuutta. Joskus uskoton henkilö haluaa itsekin ymmärtää itseään; miksi tein niin. Miksi tuo huumaava ihastumisen tunne vei mukaan niin, etten saanut sitä pysäytettyä? Miten pystyin valehtemaan? Hahmotamme parin kanssa kokonaisvaltaisesti yhteistä rakkaustarinaa, sen syntytekijöitä sekä eriyttämisen aloittaneita elementtejä.

LÄSNÄ TERAPIAN ALOITTAMISEEN JOKA PÄIVÄ KLO 8 – 9
SOITA 050-3050321
SÄHKÖPOSTI terapia.myllymaa@gmail.com

Kipinän säilyttäminen.

Onnellisen parisuhteen aineksia ovat toimivan arjen lisäksi vetovoiman eli kipinän ylläpitäminen sekä seksuaalisuus. Yksi voi kompensoida toista, mutta on tärkeää kiinnittää näihin kaikkiin aktiivisesti huomiota. Kipinä tarkoittaa jokaiselle hieman eri asioita, mutta jokainen tietää jos sitä on tai ei ole. Toiselle se on katseita, ohikulkiessa koskettamista, arjen romantiikkaa, tekoja toisen puolesta ja yhteistä ajanviettoa. Kaikkea sitä, mitä myös yhteydeksi kutsutaan. Terapiassa tutustutaan keinoihin, jotka mahdollistavat yksilöiden välisen kipinän uudelleen syttymisen ja säilyttämisen pitkässäkin parisuhteessa.

Tarpeet näkyväksi.

On väistämätöntä, että muutumme yksilöinä ja osana parisuhdetta. Opimme joka päivä itsestämme uutta ja huomaamme omia tunteita ja tarpeita tarkemmin. Muutos on normaalia kasvua. Parisuhteessa on tärkeää pitää toinen kartalla omasta muutoksestaan. Tämä edellyttää avoimuutta, sillä vaikka ei ole aiemmin halunnut tai kaivannut jotain asiaa suhteeseen, voi tilanne olla muuttunut täysin. On väärin olettaa, että toinen osaa lukea sinua ja tarpeitasi ilman, että viestit niistä. Terapiassa opetellaan sanoittamaan omia tarpeita tavalla, joka tekee niistä toiselle ymmärrettäviä. Samalla pohditaan, mistä tarpeista toinen on vastuussa ja mistä tulee huolehtia itse.

LÄSNÄ KIPINÄN SYTTYMISEEN ARKISIN KLO 8 – 9
SOITA 050-3050321
SÄHKÖPOSTI terapia.myllymaa@gmail.com

TERAPIA LÄHI- JA ETÄTAPAAMISIN

PARITERAPIASSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET

Parisuhteen tavallisimmat aihepiirit vastaanotollani ovat eropohdinnat, uskottomuus, haasteet seksuaalisuudessa, uusperheen haasteet parisuhteen kannalta, erilaiset toimintatyylit, kommunikaatiohaasteet, uuden parisuhteen muodostaminen tai identiteettikriisit. Monen kriisin taustalla on kokemus siitä, ettei ole arvokas toisen silmissä. Myös avoimuuden puute haastaa parisuhteissa, joissa toisen toiveita ja tarpeita on vaikea lukea. Väärät tilannetulkinnat pienissäkin asioissa voivat johtaa isoihin mielen pahoittamisiin ja riitoihin.

TERAPEUTTISI

Työssäni rakkausvalmentajana kunnioitan asiakasta ja kuuntelen hänen tavoitettaan terapialle. Neutraaleilla, mutta haastavilla kysymyksillä edistän tilanteiden selvittämistä ja eteenpäin pääsemistä. Kuuntelen empaattisesti, en tuomitse tehtyjä tai tekemättömiä asioita. Autan löytämään selityksiä sille, miksi tilanteeseen on jouduttu. Joskus selitykset löytyvät ihan läheltä, mutta toisinaan käymme lapsuuden toimintatavoissa, kulttuurissa ja kokemuksissa.

Työskentelytapani on integratiivinen, eli yhdistelen erilaisia terapiasuuntauksia ja niiden työkaluja siten, että tiedät terapian jälkeen, mitä seuraavaksi voisit kokeilla arjen sujuvoittamiseksi. Käyttämäni kieli on selkeää, ja havainnollistan keskusteluja monipuolisin esimerkein. Vaikka luokseni hakeudutaan tyypillisesti ongelmien ilmaantuessa, ovat parisuhteen vuositapaamiset yleistyneet. Tällöin mietitään tekijöitä, jotka mahdollistavat parisuhdeonnen.